Privacy policy statement

PRIVACY BELEID

1.
Inhoud van dit beleid

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegeven die wij, Hilti Nederland B.V.,
met maatschappelijke zetel te Leeuwenhoekstraat 4, 2652 XL
BERKEL EN RODENRIJS.


Hilti is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2.
Doeleinden van de verwerking

Hilti verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


  1. Rekrutering (o.a. het beheer en de verwerking van uw sollicitatie(s)). Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doeleinde op grond van de uitvoering van de overeenkomst. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk om uw sollicitatie(s) te kunnen evalueren;
  2. Om u op de hoogte houden van vacatures en informatie die relevant voor u kan zijn. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde vindt plaats op grond van uw toestemming. De verstrekking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is niet strikt noodzakelijk en kan worden vermeden door geen toestemming te geven.


U heeft ook het recht uw toestemming voor deze verwerking te allen tijde in te trekken. De verwerking die plaatsvond op basis van uw toestemming, voor het moment dat u uw toestemming introk, blijft rechtmatig.


3.
Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden naar ondernemingen die deel uitmaken van de groep van bedrijven waartoe Hilti behoort, en ondernemingen die de persoonsgegevens in naam en voor rekening
van Hilti verwerken (verwerkers).bijv. acquisitieplatforms

4.
Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Hilti kan uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Elke
doorgifte aan een derde land dat volgens de Europese Commissie geen adequaat beschermingsniveau biedt, zal gebaseerd zijn op modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen goedgekeurd door de Europese Commissie. U kan een kopie van deze documenten ontvangen door een verzoek in die zin te richten tot Hilti.

5.
Bewaartijd

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u een profiel hebt op de Hilti website en tot een jaar nadat u uw profiel verwijderd heeft van de Hilti website.

6.
Uw rechten

In de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald in de toepasselijke regelgeving kan u Hilti contacteren om één van de volgende rechten uit te oefenen:


  1. Toegang tot, de verbetering, wissing en beperking van uw persoonsgegevens;
  2. De overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u Hilti kan vragen om uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen en/of om de over u opgeslagen persoonsgegevens zelf te verkrijgen.
  3. Het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van informatie en vacatures;

    U kan al deze rechten uitoefenen door Hilti te contacteren op het adres vermeld in artikel 1.